GRUPY

SKRZATÓW

Wiek:      5-8 lat

Grupa:    max. 20 osób

60

MINUT

POZNAJ
WYMAGANIA

Chcesz dołączyć do zespołu?
Aby dołączyć do grupy skrzatów Twoje dziecko będzie musiało wykazać się dobrym stanem zdrowia potwierdzonym badaniem lekarskim.
 
 
DOWIEDŹ
SIĘ WIĘCEJ
 
Celem zajęć jest rozwinięcie dobrych nawyków społecznych dziecka poprzez naukę współpracy w zespole oraz wychowanie w kulturze fizycznej. Poprzez propagację zdrowego stylu życia, rozwijamy dobre nawyki sportowe i żywieniowe, wspieramy rozwój psychomotoryczny dziecka, kształtujemy sprawność ogólną i specjalistyczną z zakresu piłki nożnej oraz doskonalimy sprawność kondycyjną i koordynacyjną dzieci.

GRUPY SKRZATÓW

ul. Śląska 12, Chełm Śląski

ROCZNIK 2012 - 2014

WAKACJE NA SPORTOWO

19.07 - 13.08 

10:00 - 11:00

ROCZNIK 2015>

WAKACJE NA SPORTOWO

19.07 - 13.08 

11:15 - 12:15

TRE

NI

N

GI