SEKCJA

BOKSERSKA

60

MINUT

Wiek:      12-18

Grupa:    max. 30 osób

POZNAJ

WYMAGANIA

Chcesz dołączyć do sekcji bokserskiej?

Aby rozpocząć trening uczestnik będzie musiał wykazać się dobrym stanem zdrowia potwierdzonym badaniem lekarskim.

 

 

DOWIEDŹ

SIĘ WIĘCEJ

 

Celem zajęć jest rozwinięcie dobrych nawyków społecznych poprzez naukę współpracy, kształtowanie charakteru oraz wychowanie w kulturze fizycznej. Poprzez propagację zdrowego stylu życia, rozwijamy dobre nawyki sportowe i żywieniowe, wspieramy rozwój psychomotoryczny, kształtujemy sprawność ogólną

i specjalistyczną z zakresu boksu oraz doskonalimy sprawność kondycyjną i koordynacyjną.

TRE

NI

N

GI

SEKCJA BOKSERSKA

ul. Kolberga 1, Chełm Śląski

Szkoła Podstawowa nr 2

KOSZT

40 PLN / MIESIĄC

PONIEDZIAŁEK

17:20 - 18:20

WTOREK

17:20 - 18:20

CZWARTEK

17:20 - 18:20