Obowiązek

INFORMACYJNY

Zgodnie z przepisami prawa administratorem danych osobowych zwanym potocznie ADO jest TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI z siedzibą przy ul. Techników 4b, 41-403 Chełm Śląski, ale możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji zamówionych przez klienta usług.

 

Co to oznacza? Oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI  w związku z zawieranymi umowami oraz na podstawie wyrażonej zgody – uwzględniając obowiązujące przepisy prawa. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami za pośrednictwem skrzynki pocztowej: biuro.tsstal@gmail.com

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 • braku płatności, opóźnień w płatnościach w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu, w tym z wykorzystaniem profilowania - art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

 • dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • realizacji uprawnień reklamacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

 • sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;

 • marketingu bezpośredniego (również z wykorzystaniem profilowania) art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji części z ww. celów.

W przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja części oferowanych usług np.: oferty promocyjne, udział w konkursach itp.

 

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W CELU:

 • realizacji umowy – przetwarzane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa kodeksie cywilnym;

 • prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy;

 • dochodzenia roszczeń – przetwarzane będą aż do czasu przedawnienia się roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;

 • realizacji uprawnień reklamacyjnych - przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa kodeksie cywilnym;

 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przetwarzane będą do czasu wypełnienia tych obowiązków;

 • w wewnętrznych celach administracyjnych TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI – przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

 • marketingu bezpośredniego – przetwarzane będą przez okres 60 miesięcy liczony od momentu wyrażenia zgody. Okres ten może zostać skrócony w momencie zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

​​

Państwa uprawnienia

 • Prawo dostępu do treści swoich Danych – art. 15 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o udostępnienie informacji o przetwarzaniu Twoich danych oraz o kopię danych.

 • Prawo do sprostowania Danych – art. 16 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o poprawienie Twoich danych lub ich aktualizację.

 • Prawo do usunięcia – art. 17 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o usunięcie Twoich danych przetwarzanych bez podstawy prawnej lub umieszczonych w serwisach internetowych TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI na podstawie wyrażonej zgody.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych – art.18 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o wstrzymanie operacji na danych.

 • Prawo do przenoszenia Danych – art. 20 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego Administratora (dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa będziemy kontynuować przetwarzanie).

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych – art. 21 RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, co do przetwarzania Twoich danych. Pamiętaj jednak, że TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI jako Administrator Danych Osobowych po rozpatrzeniu wniosku może odmówić realizacji przysługującego Ci prawa, jeżeli istnieją podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych i są one nadrzędne wobec Twoich interesów.

 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania odbywającego wycofaniem uprzednio wyrażonej zgody. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wycofać uprzednio wyrażoną zgodę np. na realizacje usług marketingowych.

 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych Osobowych narusza przepisy RODO. Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub wiadomości mailowej wysłanej na adres biuro.tsstal@gmail.com. TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI  jako Administrator Danych Osobowych realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych, które nie wywołuje skutków dla Państwa jako osób, których dane dotyczą. Zautomatyzowane przetwarzanie danych polega w tym przypadku na analizie danych zawierających przeglądanie treści w Internecie dla potrzeb przygotowania ofert promocyjnych, które nie są dla Państwa wiążące. TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom. Dopuszczamy powierzenie przetwarzania danych osobowych, na podstawie stosownych umów, podmiotom świadczącym na rzecz TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI usługi (np. pocztowe, kurierskie, kadrowo-płacowe, marketingowe, prawne, archiwizacyjne, księgowe itp.).

 

Polityka

COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI, z siedzibą przy ul. Techników 4b,   41-403 Chełm Śląski.

 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności, tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stałe" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 9. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/ przeglądarki internetowej.