Klub

WSPÓŁFINANSOWANY

Towarzystwo Sportowe STAL Chełm Śląski jest współfinansowane z budżetu Gminy Chełm Śląski. Dofinansowanie na działalność statutową stowarzyszenia na rok 2019 w przyznano w wysokości 140 000,00 zł.

POL_gmina_Chełm_Śląski_COA.png