KLUB BIZNESU

TS STAL

CHEŁM

ŚLĄSKI

STOWA

RZY

SZENIA

WKRÓTCE

DOWIESZ SIĘ WIĘCEJ

Regulamin

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy i przetwarzamy to dane niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy. Dostęp do Twoich danych mają jedynie upoważnieni pracownicy/współpracownicy TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI, w szczególności pracownicy Działu do którego się udajesz czy pracownicy Działu Marketingu, Sprzedaży oraz Księgowości.

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy. Masz prawo do żądania od TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI dostępu do danych osobowych dotyczących Ciebie oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych możesz skontaktować się z nami pod adresem email: biuro.tsstal@gmail.com oraz nr tel. +48 502 065 576 Jednocześnie informujemy, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy).

Twoje dane są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 litera b i f z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przez TS STAL CHEŁM ŚLĄSKI.

Twoje dane będą przetwarzane w trakcie trwania umowy i po jej zakończeniu tak długo jak wymagają tego odpowiednie przepisy prawa oraz tak długo jak jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej ani nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania.